Zážitky z Tanzánie, časť 1

Zážitky z Tanzánie sú staré, ale stále je na čo spomínať. Ako to celé začalo a ako to pokračovalo sa čoskoro dozviete.